Ansøgning

KULTURFONDEN FOR DANMARK OG FINLAND

Kulturfonden for Danmark og Finland
v. fondssekretær Jens Chr. Andersen
mail: kulturfondenDKF@gmail.com

Bestyrelsen afholder møder i marts.

Næste ansøgningsfrist er den 1. marts 2019.

KULTURFONDEN FOR FINLAND OG DANMARK

KULTURFONDEN FOR FINLAND OG DANMARK

Sekretariat: Hanaholmens kulturcentrum
FI-02100 Esbo, Finland
Telefonnummer +358 9 435 020
Mail: fonderna@hanaholmen.fi

Ansøgningen må kun indsendes elektronisk.


Tema/Titel for den aktivitet, der søges støtte til.

Tidspunkt for gennemførelse af aktiviteten (Aktiviteter afholdt/gennemført før bestyrelsesmødet vil ikke kunne komme i betragtning)

Detaljeret beskrivelse af den aktivitet, der søges støtte til hvoraf det dansk-finske aspekt klart fremgår.

Budget og ansøgt beløb

Angiv hvor der ellers søges støtte.

Har du tidligere ansøgt fonden om midler til projekter? Blev ansøgningen imødekommet?

Ansøgers fulde navn og postadresse

E-mail adresse

Statsborgerskab

Telefon

Bankkonto nr.

Dato og underskrift:

Login